Grundläggningsdagen
Bästa examensarbete koras varje år på Grundläggningsdagen

De nominerade bidragen till 'Bästa examensarbete 2017' var:

 
 
Frequency analysis of accelerometer measurements on trains
Jonas Majala
Luleå tekniska universitet
  Grundvattensänkning vid schakter och byggnadsverk - En jämförelse av olika beräkningsmetoder
Philip Håkansson
Lunds tekniska högskola
  Empirical correlation between undrained shear strength and preconsolidation pressure in Swedish soft clays
Erik Persson
Kungliga Tekniska Högskolan
     

 
Bästa examensarbetet utses utifrån följande kriterier:

- relevans för SGFs ändamål/syfte
- språklig utformning
- tekniskt innehåll och
- presentationsteknik

Samtliga nominerade bidrag presenterades vid SGFs föreningsstämma den 14 mars.
Även årets bidrag levde alla upp till hög klass både på presentation och innehåll.
Så examensarbetar-kommittéen fick en lång och tuff kväll innan de kunde enas.

Vinnaren utsågs med följande motivering:
"Examensarbetet är unikt, välgenomarbetat, strukturerat och behandlar ett område
som är högst aktuellt. Arbetet bör dessutom nyttjas internationellt för att sätta svensk geoteknisk forskning på världskartan.
    Arbetet kommuniceras på ett pedagogiskt sätt, såväl muntligen som skriftligen.
Vinnaren förklarade något som för de flesta är obegripligt på ett lättförståeligt sätt.
"


Modelling Spatial Uncertainty in Geotechnics:
Benchmarking on Perniö Test Embankment

Tommy Pap
Chalmers Tekniska Högskola

   
Uppdaterat 2019-03-22