Verksamhet för arbetsgruppen Fält

Målsättning med arbetsgruppens arbete är att inom området fältgeoteknik:
  • Bevaka utvecklingen inom arbetsgruppens ansvarsområden

  • Svara för en förbättrad eller bibehållen kvalitet inom området genom utbildningsinsatser
    och framtagande av kvalitetsdokument

  • Initiera och driva fram FOU inom fältgeotekniken samt belysa behovet av utveckling inom området.

  • Bedriva opinionsbildning och sprida information i angelägna frågor inom kommitténs verksamhetsområde.

Nordisk och internationell samverkan
Årligen anordnar de Geotekniska Fältkommittéerna i Norden en dag för kunskaps- och
informationsutbyte. I år är det den Svenska Fältkommittén som skall vara värd för detta möte.


Detta gör arbetsgruppen fält:
Uppdaterat 2022-03-18