Markvibrationsarbetsgruppen

Markvibrationer är ett växande problem då ökat byggande och trafik från väg och järnväg påverkar människor och anläggningar i allt mer tätbefolkade områden samtidigt som människor blir allt mer medvetna om sin miljö. Detta ställer större krav på geotekniker för att kunna ta fram ”smarta” och lämpliga lösningar som är både miljövänliga och ekonomiskt genomförbara.

SGF:s markvibrationsarbetsgrupp har bland annat som målsättning att förbättra geoteknikers kunskap om jorddynamiska frågor samt att informera om de geotekniska förutsättningars betydelse vid lösning av olika vibrationsproblem.
Uppdaterat 2020-04-01