Den tredje Nordiska Markvibrationsdagen, NGV 2016,

den 27 oktober i Stockholm med temat höghastighetsbanor!


SGF:s Markvibrationskommitté anordnade mellan 2006 och 2010 årlige

en halvdagskonferens med föredrag med olika teman om markvibrationer

i geotekniska sammanhang. Sedan 2012 har denna konferens blivit en

nordisk heldagskonferens som hålls vartannat år och den 27 oktober i år

kommer konferens åter till Sverige. Konferensen riktar sig till alla, oavsett

bakgrund, som vill lyssna på intressanta föredrag rörande jorddynamik och

markvibrationer. for mer information om NGV 2016 se www.NGV2016.se.


För information om senaste nordiska markvibrationsdagen, NGV 2014, se www.ngv2014.aau.dk

                       

SGF Informationsskrift Markvibrationer

SGF:s markvibrationskommitté har tagit fram en informationsskrift om markvibrationer. Denna skrift ger en första introduktion inom olika ämnesområde rörande markvibrationer och är, genom hänvisningar, en källa för var man kan hitta mer detaljerad beskrivningar annan information om de olika ämnesområdena. Skriften avses att årligen förbättras genom uppdateringar och nya kapitel.

Den första versionen av informationsskriften om markvibrationer finns nu att ladda ned gratis från SGF:s hemsida, (se länken nedan).

SGF Informationsskrift Markvibrationer

 

Uppdaterat 2018-10-16