Mer om standardiseringsarbetet

Geotekniska laboratoriestandarder-status Q3 2017

 EN ISO 17892 Standard  Nuvarande arbetssteg  Bedömd tidpunkt för remiss 
 (arbetssteg 3)
 Del 1 - Determination of water content  6  
 Del 2 - Determination of bulk density  6  
 Del 3 - Determination of particle density  6
 Del 4 - Determination of particle size distribution  6  
 Del 5 - Incremental loading oedometer test  6  
 Del 6 - Fall cone test  6  
 Del 7 - Unconfined compression tests  5
 Del 8 - Unconsolidated undrained triaxial tests  5
 Del 9 - Consolidated triaxial compression tests  5  
 Del 10 - Direct shear tests  3  
 Del 11 - Permeability tests  3  
 Del 12 - Determination of liquid and plastic limits  5
 

 
Laboratorierna har möjlighet att påverka utformandetav standarder i följande arbetssteg i standardiseringsprocessen

1)      Genom SIS TK 183 lämna förslag om behov av ny standard

3)      Lämna synpunkter på remisser

5)      Genom SIS TK 183 rekommendera att godkänna eller fälla standard vid den slutgiltiga omröstningen.

Formellt är det medlemsorganisationer i SIS TK 183 som har möjlighet att påverka utformandet av standarder, men eftersom antalet
medlemsorganisationer med kunskap om geotekniska laboratoriemetoder i dagsläget är knappt, vidarebefordrar SIS TK 183 remisser till
de laboratorier som vill vara med och påverka utformningen av de geotekniska laboratoriestandarderna.

En europastandard för geotekniska laboratorieprovningar kommer till

Standardiseringsarbete geotekniska laboratoriestandarder - organisation

Uppdaterat 2018-10-16