Välkommen till sektionen Jord


Sektionen jord arbetar med geoteknik med fokus på frågor relaterade till jord, vid tillämpning i hela byggprocessen, från idé till brukande.


Uppdaterat 2018-10-16