Välkommen till SGF sektion Jord

Sektionen jord arbetar med geoteknik med fokus på frågor relaterade till jord,
vid tillämpning i hela byggprocessen, från idé till brukande.


Uppdaterat 2020-11-26