Välkommen till SGF sektion Förorenade områden

Sektionen arbetar med frågor rörande förorenade områden, med huvudfokus på utvecklingsfrågor för branschen.

Vi brinner och arbetar för:
- kunskapsuppbyggnad
- kunskapsförmedling och
- branschutveckling.

Detta gör vi genom att hålla kurser, ta fram handböcker och driva utvecklingsprojekt. Våra kurser omfattar miljötekniska markundersökningar, certifiering av provtagare, riskbedömning och projektering av efterbehandlingsåtgärder. Vi har bland annat tagit fram Fälthandboken för undersökningar i förorenade områden och Åtgärdsportalen, en webbportal för efterbehandlingsåtgärder (www.atgardsportalen.se).

För närvarande arbetar vi med att utveckla en undersökningsportal och det finns många idéer om nya kurser, projekt och branschsamverkan. Vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingen i sektionen framåt!

Vill du engagera dig eller veta mer om SGF:s sektion för förorenade områden, kontakta sektionsstyrelsens ordförande Mårten Osanius (0704 61 23 44, marten.osanius@atrax.se).
Uppdaterat 2022-10-06