Foto: Lars-Gunnar Holmström

Välkommen till Sektion Berg

Sektionen arbetar med berg utifrån ett ingenjörsgeologiskt perspektiv.
Fokus ligger på frågor som berör infrastrukturprojekt och anläggningsprojekt.
Uppdaterat 2018-10-16