Foto: G. Franzén

Välkommen till SGF sektion Grundvatten

Sektionen arbetar med grundvattenrelaterade frågor utifrån ett övergripande perspektiv. Fokus ligger på sådant som berör
infrastruktur- och anläggningsprojekt, grundvattenbaserad vattenförsörjning och grundvattenrelaterade miljöfrågor.

Uppdaterat 2020-11-26