Arbetsgruppen för Fortbildning

AG Fortbildning samordnar genomförande och utveckling av SGFs fortbildningsverksamhet omfattande:
kurser, seminarier, webbkurser och webbinarier. Se vidare information på fortbildningssidorna.

Uppdaterat 2020-04-03