PROJEKT


Slutrapport ”Standardprojektet”:

Rapporten innehåller bl.a. en lista med standarder som ska diskuteras i Tekniska Kommittén för slutligt beslut om det ska ingå i certifieringsordningen. Rapporten blir ett tillämpningsdokument till ENVIR008 som upprättas av Tekniska Kommittén. Den innehåller även förslag på standarder att ta hänsyn till i andra SGF-kurser och branschlitteratur. Projektet har finansierats av och slutrapporterats till Naturvårdsverket.

SLUTRAPPORTEN
Uppdaterat 2019-06-04