[ 3-290-04-201 ]
Fördjupad hydrogeologi
 
Datum:
7 oktober 2020

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna. Kursen ges även digitalt via Zoom.
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Särskild information:
Information om hur Stora Brännbo hanterar gällande restriktioner med anledning av Covid-19.
Anmälan: Länk till anmälan
- OBS ange under övrig information om du önskar delta på plats på Stora Brännbo eller via Zoom.

Kursbeskrivning: Många geotekniker känner en begränsning i samband med frågeställningar kring grundvatten. Geotekniska undersökningar omfattar utöver de mekaniska egenskaperna även bestämning av tex grundvattennivåer, strömningsmönster och portryck i jordprofilen. Vill du kunna besvara frågor och göra beräkningar kring grundvattensänkningar och länshållning tex i samband med olika typer av schakter är det här kursen för dig.

I kursen får du ökad kunskap om grundvattens inverkan på de geotekniska egenskaperna såväl som på hur förändringar i grundvatten påverkar befintliga och nya konstruktioner.

Innehåll
- Hydrogeologiska undersökningar, (Provpumpning, fältprovtagning, mätningar)
- Grundläggande principer för modellering av grundvattenflöde och transport av grundvatten
- Känna till hur en hydrogeologisk modell tas fram
- Förståelse för ”total head”, Bernollis ekvation som ligger till grund för en mängd tekniska tillämpningar inom strömningsmekaniken.
- Kunna tillämpa Darcys lag och göra enklare flödesberäkningar.
- Veta hur man bestämmer permeabilitet i lab och fält.
- Känna till metoder för länshållning och kunna beräkna grundvattensänkning.

Detta och mycket mer i denna 1-dagars kurs.
Placering kursmatris: Denna kurs ingår i block Geoteknik samt motsvarar nivå 1-2 enligt branschens gemensamma kompetens -och kursmatris.
Kursmål:
Målgrupp: Denna kurs ingår i block Geoteknik samt motsvarar nivå 2 enligt branschens gemensamma kompetens -och kursmatris och du ska efter avslutad kurs kunna förstå och beräkna enklare implementeringar på olika grundvattenproblem. 
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
1 dags kurs med möjlighet att bygga på med fördjupad kurs.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut, vid deltagande via zoom skickas material ut via e-post.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Skickas in 3 veckor efter kursavslut.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: För deltagande på Stora Brännbo: 6 100 kr exkl moms som faktureras.
För deltagande via Zoom: 5 625 kr exkl moms som faktureras.
(Avgiften för digitalt deltagande är reducerad med motsvarande kostnader för måltider.)

SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för eventuell övernattning ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Pia Larch, Skanska och Sadek Baker, Skanska
Kursansvarig: Pia Larch, Skanska
Ansvarig sektion: Grundvatten
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Uppdaterat 2020-08-31