Dagen-innan-GD: Minikurs

Sulfider i berg

Föreläsare Josef Mácsik
Beskrivning Beslut om att avbryta hela projekt på grund av sulfidberg? Bostadsprojekt, med flera års utredningar kan pausa och i värsta fall avbrytas helt nu när förekomst av sulfidberg har uppmärksammats av länsstyrelsen. Vad kan göras där sulfidberg redan konstaterats? Kan vi, i ett tidigt planeringsskede, uppmärksamma om sulfidberg förekommer i ett aktuellt område? Finns det åtgärder att minimera/eliminera risken för försurning? Minikursen ger kort introduktion och beskriver försurningsprocessen, vad problemet är med sulfidhaltigt berg, hur i ett tidigt planeringsskede kunna ta med risken för förekomst av sulfidberg samt planera alternativ och hantering som minskar kostnaderna om sulfidberg förekommer.
Kursmål  Efter kursen ska du veta vad du bör uppmärksamma i olika skeden i ett byggprojekt för att utreda förekomst av sulfidberg, väga riskerna med sulfidberg samt känna till några hanteringsalternativ för att minimera problemet och minska kostnaderna i de fall då sulfidberg förekommer.
  Anmäl dig här!   

 

Uppdaterat 2020-01-09