[ 3-200-03-211 ]
Sättningsberäkning i teori och praktik
 
Datum:
19-20 och 26-27 maj 2021

Ort & lokal: Digital kurs via Zoom   (Generella Zoom-anvisningar i pdf)
Antal dagar: 4 halvdagar (kl 9-12)
Internat: Nej
Program:
ladda ner programmet (pdf)
Särskild information:
Pga rådande coronaläge har vi beslutat att hålla denna kurs digitalt i år. Det innebär en del justeringar i programmet och tyvärr utgår platsbesöket som var planerat.
Anmälan: Detta kurstillfälle är fullbokat.
För att lämna intresseanmälan eller vid frågor, kontakta: Fanny Tran, fanny.tran@sgf.net, 070-749 25 79

Kursbeskrivning: Att beräkna marksättningar för uppfyllnader och byggnader är en av de vanligaste frågeställningarna i geoteknikerns vardag. Långtidssättningar i lösa leror kan beräknas på olika sätt och metoder beroende på eftersträvad noggrannhet, tillgänglighet, tid och budget. Omfattning och val av fält- och laboratorieundersökningar påverkar resultatet i hög grad. Lika hög påverkan har valet av jordmodell och vilka parametrar man använder. Sättningsberäkningar är ofta utmanande att genomföra med tillräckligt stor noggrannhet, och konsekvenserna kan bli stora om sättningsskador senare uppstår.
Kursmål: Målsättningen är att ge kursdeltagarna en bred och djup kunskapsbas för att kunna utföra väl genomförda sättningsberäkningar och utvärdera representativa parametrar från fält- och laboratorieförsök som används som indata.
Målgrupp: Kursen är i första hand lämplig för konsulter, men även entreprenörer och beställare.
Förkunskapskrav: Det rekommenderas att deltagarna har några års erfarenhet av geotekniska beräkningar eller konstruktionsarbete dvs. har
grundläggande kunskaper inom geoteknik, jordmekanik och konstruktion.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Fyra halvdagar med teori och ett flertal övningsexempel.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Dator med internetuppkoppling krävs.
Dokumentation erhålles efter genomförd kurs.
Kunskapsverifiering: Skriftligt prov i form av hemtentamen.
Krav för kursintyg: Deltagande på kursen samt godkänt skriftligt prov.
Avgift: 10 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1000 kr rabatt på ovanstående pris.

Deltagarantalet är begränsat. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar, eller ställa in kursen vid för få anmälningar.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Sölve Hov, GeoMind KB
Joacim Olsson, Sweco AB
Kursadministratör: Fanny Tran, fanny.tran@sgf.net, 070-749 25 79


Uppdaterat 2021-04-14