SGF Syd Årsmöte 2021 samt föredrag 7 april

Program:
12.00   Mötets öppnande med genomgång av dagordning.
12.05   Årsmöte SGF Syd
12.20   Hur gör de i Danmark?

Då vi i Syd i många fall har en geologi som är mer lik den danska än vad den är
ex Göteborgsleran har vi i år valt att bjuda in Thomas Carentius Larsen som
arbetar på GEO – Subsurface Expertise . Webbinariet kommer att handla om
vilka geotekniska undersökningsmetoder GEO vanligtvis arbetar med i Danmark.

13.05: Frågor & kommentarer
13.15: Avslutning


Välkomna!
Kristian, Elisabeth, Daniel, Elin, Hannah, Olivia


Se föredraget här

 


Uppdaterat 2021-04-07