Kursvecka hösten 2021
Nedan finner du de kurser som kommer att genomföras under höstveckan.

När: 18-21 oktober 2021
Var: Stora Brännbo, Sigtuna

Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen Måndag
  18 oktober
Tisdag
  19 oktober
Onsdag
 20 oktober
Torsdag
 21 oktober
Certifiering provtagare jord och grundvatten
 x x
 x x
Grundläggande geoteknik - digital kurs
 x
   
Grundläggande hydrogeologi - hybridkurs
  x
   
Fördjupad hydrogeologi - inställd
 
-
 
Geologisk historia och jordartskännedom - inställd
      -
Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder - uppskjuten
  -
 -  

Anmälningssidan hittar du här.
(Länken finns även under varje kursbeskrivning.)

Information om hur Stora Brännbo hanterar gällande restriktioner med anledning av Covid-19.


 Uppdaterat 2021-09-17