Litteraturlista

 

Här finns en sammanställning av några litteraturtips inom grundvatten. Har du synpunkter eller idéer om andra tips? Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen (kontaktuppgifter finns i meny till vänster).

 

Gustafsson, Brunnar

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/45496/1/gupea_2077_45496_1.pdf

 

Gustafsson, Provpumpning som hydrogeologisk undersökningsmetodik

https://core.ac.uk/download/pdf/43565207.pdf

 

Rodhe et al, Grundvattenbildning i Svenska typjordar

https://www.sgu.se/globalassets/grundvatten/grundvattennivaer/grundvattenbildning/rodhe-et-al_2006.pdf

 

Svensson, Sällfors, Beräkning av dimensionerande grundvattentryck

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/179523/local_179523.pdf

 

Svensson, Sällfors, Rättelseblad beräkning av dimensionerande grundvattentryck

 

Ciria UK, Groundwater control 2nd edition

https://www.ciria.org/ItemDetail?iProductcode=C750&Category=BOOK
Uppdaterat 2021-09-24