Bild från raset utanför Stenungsund, bild lånad från NyheterSTO


SGF Nyheter
SGF publikationer
SGF Fortbildning

Riskcafé om skredrisker 27 oktober

Riskkollegiet* inbjuder SGF:s medlemmar till sitt digitala Riskcafé om skredrisker 27 oktober kl 10:00 – 11:00

Själva presentationen kommer att spelas in och göras tillgänglig i efterhand, men inte diskussionen. Så om du vill följa/delta i diskussionen så anmäl dig till Riskcafeet!

(Anmälan till lars.stromdahl@gmail.com)

RiskCafé – Klimatanpassning och risker kopplade till ras och skred!

Tid: 27 oktober kl 10:00-11:00.
Plats: Teams


Flera stora skred har på senare tid inträffat och fått allvarliga skador som följd! Mycket tyder även på att dessa händelser kan komma att bli mer frekventa i och med ett förändrat klimat. Men hur bedöms och hanteras denna typ av risker egentligen?


Vid detta RiskCafé berättat HannaSofie Pedersen vid SGI om riskanalyser avseende ras & skred samt om arbetet med att utveckla arbetssätt för att förbygga denna typ av händelser.

Som vanligt vid våra RiskCaféer så följer efter presentationen tid för diskussion.

Caféet hålls digitalt. Anmälan till lars.stromdahl@gmail.com

Riskkollegiet - Svensk förening för riskvetenskap

*Riskkollegiet är en ideell förening med syfte att öka kunskapen om risker, hur de uppfattas och hanteras. RK:s medlemmar utgör ett nätverk för personer intresserade av riskfrågor. https://www.riskkollegiet.se/om-oss/En pod från sektion Berg

Den här podden drivs av SGF Sektion Berg för att sprida kunskap om bergbyggande i allmänhet och ingenjörsgeologi i synnerhet. Det gör vi genom att låta gäster från olika delar av branschen berätta om sitt yrke och dela sina reflektioner. Ambitionen är att du ska få en inblick i bergbranschen.
Förhoppningsvis kan detta locka nya till branschen och bidra till ökad kunskap inom bergbyggande i samhället.

Du hittar den där poddar finns!

Länkar på hemsidan


Nu går det åter att ladda ner rapporter och notat direkt från hemsidan. För tryckta rapporter gäller även fortsatt info@sgf.net

Rapporter              Notat              Metodblad
Torsdag 14 mars 2024
Stockholmsmässan, Älvsjö
grundlaggningsdagen.se          

      Fortbildningskurser

Det finns platser kvar till höstens kurser.
Nu kan du också anmäla dig till vårens kurser!
Se alla våra kurser här och anmäl dig idag!


Fler kurser och/eller kurstillfällen kan eventuellt tillkomma löpande.


Den webbaserade arbetsmiljökursen finns alltid tillgänglig under kursöversikten för SGFs kurser.Webbinarier

Torsdag 23 november kl 09:30-10:30
Jetinjektering, en översikt samt erfarenheter i Sverige
Anslutningsinformation


Fredag 1 december kl 9-10

Sektion Grundvattens frukostwebbinarium
Om erfarenheter av efterinjektering i Västlänken
Föredragshållare: Magnus Zetterlund, Norconsult
Anslutningsinformation


Välkommen till SGFs webbinarie-arkiv!

1) Följ länken: webbutbildning.sgf.net
2) Skapa ett inlogg
3) Gå in på "Webbutbildningar"
4) Välj "Webbinarie-arkivet"
5) Följ sedan instruktionerna på sidan

Sen har du tillgång till alla SGFs inspelade webbinarier!Har du ett bra ämne till ett webbinarium du skulle vilja att någon håller eller vill Du själv hålla ett webbinarium?
Kontakta Lars Olsson för en förutsättningslös diskussion.SGF webbutbildningLämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG Fortbildning

SGFs GeofysikfilmGeofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser
Se filmen här


Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
    SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2023-11-23